Kontakt

Obchodné meno:  Auctor Finance, s.r.o.

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 51 901 811  

Zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130985/B

E-mail:  info@auctorfinance.sk

Internetová stránka: www.auctorfinance.sk